Akreditovaný kurz 

Akreditovaný kurz prebieha na základe rekvalifikácie ministerstva školstva SR. 

  • Akreditovaný kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti
  • Rozsah kurzu - 100 vyučovacích hodín
  • Všetky potrebné informácie ohľadom kurzu budú záujemcom poskytnuté telefonicky alebo osobnou konzultáciou v štúdiu

Po úspešnom absolvovaní rekvalifikačného kurzu absolvent obdrží akreditovaný certifikát